Hemsida

Under denna meny visas lite möjligheter att bygga ut sin hemsida genom att lägga till moduler och plugin i Joomla.

Det finns ca 8000 olika tillägg så möjligheterna är enorma. Det finns i princip ingen gräns för hur mycket man kan bygga ut hemsidan. Här visar vi ett par vanliga tillägg och hur de kan se ut.

Grundfunktioner i Joomla (urval)

    Artiklar (sidor) som visas med olika layouter. Tex bloglayout då man visar en del av artikeln och via en "läs mer" länk ser man hela innehållet. Samma princip som en nyhetstidning på nätet.
    Visa en annan hemsida i sin egen.
    Visa en loginmodul om man tex har sidor man bara vill visa för registrerade användare.
    Innehåll kan skapas i förväg och publiceras/avpubliceras vid givna tidpunkter.
    Infoga länkar
    Visa nyhetsflöden, senate tillagda sida, mest lästa, antal besökare mm.
    Sökfunktioner
    Annonshantering

Extrafunktioner via moduler och plugin (urval).

    Bildspel med mängder av olika utseenden.
    Chat
    E-postutskick med grafisk design och automatiska funktioner för användare att ansluta sej respektive avsluta utskick.
    Kartfunktioner för att tex visa lokalkontor.
    Kontaktformulär
    Kopplingar till sociala medier.
    Popupfönster
    Youtubekoppling för att visa klipp inne i en artikel.

Det kommer allteftersom läggas upp nya tillägg under denna demomeny.