Bilder med dragreglage

Vill man visa före - och efterbilder så är en bra variant att använda ett dragreglage.
Prova att dra reglaget nedan åt höger respektive vänster.