Innehållet på hemsidan

Med innehåll avses alla texter och bilder som ska finnas på den färdiga hemsidan. Detta är underlag som vi måste få från er som kund.

Vid behov kan ni få hjälp att redigera texter och bilder.

När en sida (kallas artikel i Joomla) är färdig så lägger man till en meny som är länkad till sidan.

Innehåll kan också vara en mängd olika funktioner som tex en facebook-koppling, en lista på senaste nyheter etc. Dessa funktioner behöver inte ha en länk via en meny utan man kan välja att visa funktionen i samband med att en specifik sida visas.

Skicka informationen

För att undvika förväxlingar så är det bästa om ni mailar varje sida i separata mail med det innehåll som ska vara på sidan. Bilderna till samma sida bifogas i samma mail.

Bilder

Det är viktigt att bilderna är av bra kvalitet och samtidigt så komprimerade att storleken (i kB) är så liten som möjligt. Läs mer om detta under tjänster - bildhantering.