En kort information om Joomla


(Informationen kommer från Wikipedia)

Joomla! är ett fritt, open source innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med hjälp av databasen MySQL. En av fördelarna med Joomla är att man enkelt kan ändra hela sidans utseende och lätt behåller själva innehållet, informationen. Detta med endast några musklick. Man kan också uppdatera och redigera sin sida direkt på servern från vilken dator som helst, så länge den har internetanslutning.

Joomla är gratis och därför finns det också många tillägg, moduler och mallar (alltså tillägg som enbart hanterar utseendet, inte funktionen, på webbplatsen) som också de är gratis.

Joomla är uppbyggt med en administrationsdel, backend, och en publik del, frontend, vilket är det som en besökare på en webbplats ser. Man kan, om man loggar in i den publika delen, beroende på vilken begränsning ens användarkonto har, göra ändringar i artiklar direkt utan att behöva logga in i administrationsdelen.

Administratören kan begränsa friheten för olika användarkonton att utföra ändringar på webbplatsen vilket gör att administratören har full kontroll över vilka som kan utföra ändringar.

Det finns nu även ett tillägg som hanterar flerspråksstöd, JoomFish, vilket gör att man kan internationalisera sin webbplats på ett mycket enkelt sätt.

Det finns även en officiell svensk webbplats för Joomla, Svensk Joomla, där det finns svenska översättningar av både Joomla självt och många av tilläggen.