Redigera din Joomla-hemsida online via TinyMCE

Förord

Ett enkelt sätt att själv kunna göra lättare ändringar på sin hemsida gjord i Joomla är att man loggar in på sidan direkt via sin webbläsare.

För att man ska kunna logga in måste denna funktion finnas på sidan dold eller synlig.

Väljer man att ha funktionen dold så måste man i adressfältet i webbläsaren skriva direktlänken till inloggningsmodulen.

När man loggat in går man till den sida man vill redigera. Nu finns det en redigeraikon högst upp på sidan. Hur den ser ut varierar beroende på hur mallen är skapad som styr hela designen på hemsidan.

Vanligtvis ser ikonen ut som ett papper med en penna.

Redigera

Klicka på ikonen för att redigera.
Sidan ändras nu till redigeraläge.

Denna redigerare (kallas egentligen editor) ser likadan ut som backend i Joomla (CMS-systemet som skapat hemsidan). Symboler och funktioner påminner om en normal ordbehandlare.

Förutsatt att editorn är satt i avancerat mode i Joomla så ser överdelen av editorn ut enligt bilden nedan.

 

Genomgång av funktioner i editorn 

Nedanstående gäller markerad text eller ny text med början från markören.

Funktionerna betyder från vänster till höger.

Bold (fet stil)

Italic (kursiv)

Understruken

Överstruken

Vänster centrerad

Centrerad

Högercentrerad

Utdragen text från vänster till höger

 

Formatknappen upprepar olika inställningar för texten som även ligger under separata knappar.

Under brödtext finns alla fördefinierade teckeninställningar som tex utseende på rubriker.

Storlek använder man om man vill ändra en fördefinierad storlek på en text.

Med kikaren kan man söka efter ord på sidan. Sökningen sker nedanför markören. Nästa symbol söker man efter ett ord och kan ange att det ordet ska ersättas av ett annat angivet ord.

Punkt – och nummerlista använder man om man vill lista något med en symbol alternativt nummer före. Är mallen definierad med en viss symbol i punktlistan så gäller denna symbol före editorns val.

 

För att flytta en rad eller stycke framåt markerar man det man vill flytta och klickar på tabsymbolen. Det markerade flyttas i pilens riktning.

 

De böjda pilarna betyder undo/redo (ångra/gör om)

 

“öglan” som blir aktiv när man markerar en bild eller text är ett länkverktyg, dvs om man vill att när man klickar på texten/bilden så ska man komma dit länken anger.

Markera det ni vill länka och klicka på symbolen. Nedanstående fönster kommer upp.

Observera att länkadressen måste skrivas med http, dvs http://www.domän.se/sida

URL: här anges länken man vill länka till inkl http://

Text att visa: vill man att det kommer upp en textruta när man för markören över länken så anger man texten här.

Mål: anger om länken ska öppna i tex samma eller i ett nytt fönster.

Den brutna “öglan” raderar en länk.

 

Nästa symbol är ett ankaret som är en form av länkverktyg som används för att förflytta sej på en sida, tex från en rubrik uppe på en sida till en relaterad text längre ner på sidan.

 

För att använda detta gör följande.

Placera markören på den plats ni vill att man ska hamna när man kickar på länken. Namnge den med tex “till artikeln”, dvs ge ankaret ett namn som förklara vad som händer när man använder just det ankaret.

 

Gå sedan till den text eller en bild som visar att man kommer till artikeln när man klickar på denna.

Markera texten alt bilden och klicka på länkverktyget (“öglan”). Nu kommer samma ruta upp som tidigare men nu finns ett nytt val (Ankarpunkter). I rutan till höger finns en dropdownlist med de ankare ni skapat. Välj ankare och klicka på OK.

Infoga / ändra bild

Den sista symbolen editerar en befintlig bild alternativt lägger till en ny bild via en länk. Ska ni lägga in en bild från Joomlas bildgalleri så är det enklare att göra detta via knappen bild i underkant av redigerafönstret. (Går ej att göra via onlineredigering)

Har ni en befintlig bild ni vill ändra på så markerar ni bilden och klickar på symbolen.

<> Visar källkoden.

De två A anger färg på text resp bakgrund på texten.

Den sista symbolen visar editorn i fullskärm.

 

Infogar och redigerar tabeller.

Höjer resp sänker texten på raden.

Knapparna ä i tur och ordning.

 

införa specialtecken (ett fönster visar alla som finns)

införa känsloikon

införa länk till video

införa en horisontell linje över hela sidan

De sista anger läsning från vänster eller höger (knappast användbart i vårt språk)

 

Klippa, kopiera och klistra in. Dessa funktioner stöds inte i de flesta webbläsare. Man använder Ctrl + X, Ctrl + C eller Ctrl + V istället.

Knapparna är i tur och ordning.

 

Visar osynliga tecken (tex mellanslag)

Visar block som är ett sammanhållet område med samma formatering.

Infoga blanksteg

Lägga er in citattecken

Infoga mall

 

Skriver ut respektive förhandsgranskar sidan.